Arianna Huffington har skremt meg i seng

En gang i 2007 falt plutselig Arianna Huffington, grunnleggeren av og ansvarlig redaktør for The Huffington Post, bevisstløs om på kontoret sitt. På vei ned mot gulvet slo hun ansiktet i skrivepulten og brakk kjevebenet. En stund etter våknet hun i en blodpøl. Dette var på den tiden da hun ble regnet som en av verdens mest innflytelsesrike kvinner. Årsaken til fallet var rett og slett overanstrengelse og alvorlig søvnmangel over lang tid. Hun var utbrent.

thrive-book-cover-sFallet ble utgangspunktet for boken hennes fra 2014 – Thrive – The Third Metric to Redefining Success and Creating a Life of Well-Being, Wisdom, and Wonder. I boken tar hun et betimelig oppgjør med Vestens definisjon på suksess. Hun argumenterer overbevisende for at makt og penger kommer til kort som mål på suksess. I tillegg er det nødvendig å oppnå «well-being», som jeg etter mye kløning har valgt å oversette med «overskudd». Dette overskuddet handler om å være i stand til å anvende vår intuisjon og indre visdom, og vår evne til undring, medfølelse og raushet. I boken gir hun råd om hvordan man kan sikre seg et slikt overskudd. Jeg slukte Thrive i én jafs da den kom ut, for den satte ord på så mye jeg har kjent på. Virkelig verd å lese!

I august i år forlot Arianna Huffington jobben i Huffington Post for å vie seg til et nytt foretak: Thrive Global. Som navnet på foretaket tilsier, er dette et arbeid i forlengelsen av boken Thrive, men også av boken hun utga i år, The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One Night at a Time.

fullpage-doI The Sleep Revolution ser Arianna Huffington nærmere på hvordan vi forholder oss til søvn. Umiddelbart skulle man tro at verdien av søvn er innlysende, men det er ærlig talt ikke slik de fleste av oss lever livene våre. Vi befinner oss faktisk i en søvnkrise, og den største årsaken til dette ser ut til å være vår kronisk digitale tilgjengelighet og dens blå skjermlys. (Dette vet selvsagt produsentene av denne teknologien, så nå kapitaliserer de på søvnmangelen vår ved å produsere app’er og annen teknologi som skal hjelpe oss til å slappe av og sove.)

I del 1 av boken, treffende kalt «Wake-up Call», undersøker Huffington statistikk over søvnmangel globalt, men særlig i det amerikanske samfunnet. Hun ser på hvordan salget av sovemedisiner og energidrikker har eksplodert, og den mildt sagt skremmende effekten av disse midlene – som er drøyt underkommunisert. For ikke å snakke om liv som går tapt i trafikken på grunn av søvnige sjåfører. Deretter tar hun for seg søvnens kulturhistorie. De gamle grekerne kjente verdien av en god natts søvn, men særlig industrialiseringen og kravene til produktivitet gjorde store innhugg i folks nattesøvn. Og siden har det egentlig bare gått én vei med søvnen. Evnen til å «fungere» på lite søvn har blitt et hedersmerke, selv blant verdens toppledere. Og det til tross for at søvnmangel kan få fatale konsekvenser for både enkeltmennesket og samfunnet!

Den mest skremmende delen av boken – den som faktisk skremmer meg i seng – er Huffingtons gjennomgang av forskningen på søvn og hvilke fysiologiske, kognitive og psykiske konsekvenser søvnmangel kan få. For eksempel: Langvarig søvnmangel kan forårsake tap av hjerneceller(!), tidlig Altzheimer, diabetes, noen kreftformer opptrer mer aggressivt, psykiske lidelser… Listen er mye lenger. De kortvarige effektene av søvnmangel er egentlig ille nok.

I del 2, «The Way Forward», beskriver Huffington hvordan vi nå antakelig (og forhåpentlig) står overfor et skifte i hvordan vi forholder oss til nødvendigheten av søvn. I tillegg til en rekke tips om hvordan vi kan kultivere god søvn, gjennomgår hun tiltak og nyvinninger innen søvnhelse som nettopp er uttrykk for et slikt skifte.

Arianna Huffington har virkelig gjort grundig research til denne boken. Den er så velfundert på forskning at man knapt leser et eneste avsnitt som ikke refererer til en eller flere forskningskilder. Slik sett er ikke akkurat The Sleep Revolution noen lesefest, men den er desto mer overbevisende og viktig. Et fint grep som er gjort for å myke opp det refererende språket, er alle sitatene fra skjønnlitteratur spredt utover i teksten. Kapitlene er også delt inn på en smart måte. Man kan bruke boken som en håndbok og lese litt hist og her ut fra egne interesser.

Sant å si har jeg selv kjent mange av de fæle virkningene av langvarig søvnmangel på kroppen. Jeg trengte ikke denne boken for å forstå at søvn er viktig fra et fysiologisk perspektiv. Men Arianna Huffington stopper ikke der. Hun har også dedikert et eget avsnitt til drømmenes funksjon i mental helse, og har noen fine refleksjoner rundt søvnen og dens iboende evne til å gi oss en dypere forståelse av vårt eget følelsesliv. Søvnen er en av de siste arenaene i livene våre som fortsatt gir plass til mysteriet som denne tilværelsen tross alt er. Disse eksistensielle aspektene ved søvn er i seg selv nok til at jeg heretter vil behandle soverommet mitt som et tempel, og gjøre søvn til en vital prioritet på linje med riktig kosthold og fysisk aktivitet. Det kan jeg ikke si at jeg har gjort før.

Frederik Svindlands Pelargonia: En litterær skatt fra Grenland

Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss

Frederik Svindland debuterte denne høsten med romanen Pelargonia. Han er fra Grenland, nærmere bestemt Brattås i Porsgrunn kommune, og romanen er lagt til hjemstedet hans.  Jeg har gjort litt research, og kun funnet to andre skjønnlitterære forfattere under femti fra Grenland. (Jørn Lier Horst, som skriver om Larvik, og Fredrik Brattberg, som skriver dramatikk.) Det finnes altså så vidt meg bekjent ingen andre romaner fra Grenland skrevet av en forfatter av min generasjon. Dette er bare én av flere grunner til at Pelargonia er en gledelig oppdagelse.

Brattås er faktisk ikke nevnt eksplisitt i teksten, men slik åpner den lille, fortettede romanen:

«Det blir aldri helt stille i dalen. Fra hovedveien som snor seg langsmed de bratte bergveggene stiger en jevn rumling, fabrikkene på den andre siden av fjorden er i drift døgnet rundt, jeg hører dem når suset fra bilene stilner, slik basstonen i en sang først trer frem når de andre akkordene forstummer. Det er et dypt og vedvarende bulder. Likevel finner jeg hvile her. De små nyansene: Den urolige, røde teinten man ser på himmelen om nettene noen ganger, en irritasjon i skyene, og gatene som er oppkalt etter ingen, bare planeter, galakser, stjernebilder, det er som om alt som skjer her, skjer for første gang. Selv landskapet synes overrasket ved de små og store hendelsene – trærne sukker, knausene trekker på skuldrene, de venter til det går over. Alt stort og smått som skjer får lov til å være så høytidelig som vi selv føler det, det er ingen historie her å rette forestillingene sine etter, bare rekken med hverdagslige øyeblikk, det umiddelbare som utløses i alle ting, liksom det finnes en egen rettferdighet i det som gror, i det som slipper, i det som speiler seg.»

For et nydelig omslag! Designet er gjort av Elisabeth Vold Bjone

For et nydelig omslag! Designet er gjort av Elisabeth Vold Bjone

La det være sagt: Jeg kommer jo fra Grenland, og jeg følte en eksplosjon av gjenkjennelse på flere nivåer da jeg leste dette. Jeg vokste selv opp i en evig rumling fra industrien (det er mye industri i Grenland). Jeg vet ikke hvor mange netter jeg har sittet i senga mi som jentunge og stirret opp på det samme røde skjæret over himmelen og vært redd for at det var krigen som kom, den kalde krigen som hadde blitt varm. I virkeligheten kom det røde skjæret fra en enorm fakkel som brant på Norsk Hydros fabrikkanlegg på Herøya. Jeg hadde en brevvenninne som bodde på Brattås. Mon tro hvor mange ganger jeg har skrevet gatenavnet hennes, Jupiter Ring, på utsiden av en konvolutt.

Den siste delen av utdraget over, «…det er som om alt som skjer her, skjer for første gang», er kanskje noe mange kan gjenkjenne seg i som en beskrivelse av barndommen? Hva er egentlig den følelsen av opprinnelse og mystikk som innhyller barndommens hverdagslige begivenheter?

Pelargonia er en erindringsroman. Jeg finner ikke et overordnet plott, kun erindringsbilder og refleksjoner fra fortellerens oppvekst som henger sammen via assosiasjoner i en viss kronologi. Fortelleren blir stadig eldre, ser foreldrene, vennene og verden med stadig nye øyne, og refleksjonene hans modnes. Mens noen av disse refleksjonene er litt utilgjengelige for meg – Svindland gjør det ikke lett for leseren – får jeg lyst til å skrive ned andre fordi de er så treffende.

«Når jeg ser på sykkelen til Even, er det som om jeg selv ikke har sykkel lenger. Ikke at jeg ønsker meg en maken, men en med skumrør mellom holkene slik, og gjerne også hvit, den må gjerne få være hvit. Min egen sykkel er ikke dimensjonert for forestillingene mine. Den krymper under drømmene om alt jeg vil gjøre, blir bestandig etterlatt i farten og oppfinnsomheten som er tankenes. Det jeg eier blir så smått av at jeg eier det. Som om tingene ikke makter å gjøre hevd på mer enn sine egne grenser, at de ikke våger skikkelig eller er for takknemlig.»

Åh, oppvekstens smertefulle sårbarhet! «Det jeg eier blir så smått av at jeg eier det.» Det krøller seg inni meg når jeg leser den setningen. Det er så presist formulert. I dette utsagnet ligger at noe blir smått av å være eid. Man besitter tingen, som mister sin glans av å ikke bare være en forestilling lenger. Men det er også eieren – jeg-fortelleren helt konkret – som gjør det eide smått. Evens sykkel er jo fortsatt storartet, selv om Even eier den. Åh, angsten for ikke å være god nok! Barndommen er på mange måter tingenes tid, og egenverdet henger på en grusom måte sammen med tingene man eier. Tingenes høye status hos barn kommer særlig til uttrykk i deres fascinasjon for skatter og gjemmesteder. Disse tingene og stedene er ladde av opprinnelighet, de er mystiske, verdifulle. De har en karismatisk kvalitet som er større enn tingene og stedene i seg selv, en kvalitet som bare kan komme av tingenes autentisitet. Den tyske litteraturkritikeren og filosofen Walter Benjamin kalte det aura. I hans essaysamling Kunstverket i reproduksjonsalderen beskriver han aurabegrepet nærmere, i sammenheng med erindringslitteratur. Han ser blant annet masseproduksjonen som auraens undergang. Aura henger nøye sammen med tradisjonelt håndverk. Ikke bare tingene og begivenhetene i Pelargonia har aura, men også romanen selv. Det vitner om stor litterær flid.

Vi får dem bare servert som små glimt innimellom refleksjonene, portrettene av moren og faren. Moren som står i telefonen, faren som hugger ved i regnet. Fortellerens gradvis økende bevissthet om sin kjærlighet til dem, en kjærlighet som ikke artikuleres, men som overvelder fortelleren i betraktningen av foreldrene i deres hverdagslige sysler. Disse inderlige bildene får jeg helt klump i halsen av.

Jeg ble rett og slett litt sentimental av denne boken, for den rommer noe dyrebart. Fortellerens motivasjon later også til å være dette: Å tviholde på de skjøre, hverdagslige øyeblikkene i oppveksten som likevel er så ladde. Pelargonia nærer min egen kroniske hjemlengsel til Grenland, hvilket er typisk for god erindringslitteratur. Man blir litt melankolsk, for man kan ikke bare dra hjem, og så er alt OK. Som Andrew Largeman (Zack Braffs karakter) sier i en av mine favorittfilmer, Garden State:

«You’ll see one day when you move out it just sort of happens one day and it’s gone. You feel like you can never get it back. It’s like you feel homesick for a place that doesn’t even exist. Maybe it’s like this rite of passage, you know. You won’t ever have this feeling again until you create a new idea of home for yourself, you know, for your kids, for the family you start, it’s like a cycle or something. I don’t know, but I miss the idea of it, you know. Maybe that’s all family really is. A group of people that miss the same imaginary place.»

Samtidig viser Pelargonia fram en lengsel etter oppveksttiden og dens forsterkning av de hverdagslige øyeblikkene, den gangen man nettopp på grunn av sårbarheten sin levde med en helt annen tilstedeværelse og hudløshet i verden. Eller for å si det med Svindlands egne ord: «Alt stort og smått som skjer får lov til å være så høytidelig som vi selv føler det…» Det er rett og slett nydelig.

Tusen takk til Cappelen Damm som sendte meg et eksemplar av boken fordi jeg så gjerne ville lese.

Clarice Lispector: Stjernens time – første lesning

lispector-omslagStjernens time av Clarice Lispector er en sånn bok jeg er redd for å blogge om. Jeg er redd jeg ikke har «skjønt» denne romanen, eller redd jeg bare har skjønt litt. Men det nytter jo ikke å skygge unna alt man ikke umiddelbart klarer å begripe eller artikulere. Da blir det bare plattheter igjen. Så jeg velger å stole på at min personlige opplevelse av det vanskelig tilgjengelige er gyldig nok – i det minste for meg. Det er litt som å stå overfor et abstrakt maleri og kløne med begrepsapparatet (hvis man har et) for å beskrive hva maleriet virkelig dreier seg om. Kanskje man ikke klarer å reflektere empirisk og rasjonelt og kontekstualisert og utlede oppsiktsvekkende innsikter fra dette maleriet, men man kan vel reflektere over de følelsene som settes i sving? Ta det derfra? Sånn har jeg det med Stjernens time. Jeg har lest den, for første gang og veldig langsomt. Den satte i sving følelser. Jeg tar det derfra.

clarice-lispectorClarice Lispector (1920-1977) ble født i Ukraina. Som jøder opplevde familien hennes fryktelige ting, og de måtte snart flykte til Brasil, hvor Clarice vokste opp. Hun debuterte som 23-åring med romanen Nær livets ville hjerte, og boka fikk umiddelbart mye oppmerksomhet for sin originalitet. Siden har hun skrevet en rekke romaner, noveller og barnebøker, men det var først som 55-åring, to år før hun døde, at hun fikk seg en profesjonell agent. Og det er først i de seneste årene at hun er blitt kjent utenfor Brasil, til tross for at hun levde store deler av sitt voksne liv i Europa. I dag regnes hun som en av verdenslitteraturens viktigste forfattere, og blir nevnt i samme åndedrag som Virginia Woolf og James Joyce. Stjernens time, som mange mener er hennes hovedverk, kom ut på Bokvennen/Solum i fjor – oversatt fra portugisisk av Ida Munck. I år kom den norske utgaven av debutromanen hennes.

Stjernens time er en roman om en roman. Jeg-fortelleren, Rodrigo S. M., gir kraftig og gjentatte ganger, ofte pompøst, uttrykk for hvor vanskelig og slitsomt det er å skrive denne romanen om en helt ubetydelig fattigjente fra det nordlige Brasil. Han påstår at om ikke han skriver denne romanen, så må det være en annen mann, for «en kvinnelig forfatter kan komme til å sipe». Denne jenta han skriver om finnes det tusenvis av. Jeg som leser tenker at hun innledningsvis er så generisk at hun nesten ikke eksisterer. Det er mye ved denne romanen som får meg til å tolke den som et politisk og feministisk prosjekt.

«Å, så redd jeg er for å begynne og jeg vet ikke engang den unge kvinnens navn. Uten å nevne at historien fortviler meg fordi den er for enkel. Det jeg har satt meg fore å fortelle virker enkelt og tilgjengelig for alle.»

Ikke bare gjør Clarice Lispector til subjekt ei fattigjente fra nord (en befolkning) som neppe hadde vært gjenstand for episk undersøkelse tidligere. Jenta er navnløs helt til hun får seg sin første kjæreste. Det er til denne Adam (han heter ikke det, han heter Olímpico de Jesus Moreira Chaves) at hun forteller at hun heter Macabéa. Jo lenger ut i romanen vi kommer, dess tydeligere trer hun fram i teksten som subjekt. Selv om den fiktive forfatteren omtaler henne som enfoldig og blottet for evne til å reflektere over sin egen eksistens, blir jeg varm om hjertet over hvor mye hun insisterer på å eksistere gjennom de bittesmå begivenhetene i livet hennes som lar seg fortelle, som har utstrekning i tid. Hun har fått en hel del informasjon gjennom radioen – kultur og klokkeslett – som hun forteller om til den avvisende Olímpico. Han synes hun er enkel og ukultivert, men hun bare snakker ufortrødent videre med stemmen som beskrives som ubrukt til nå.

Samtidig er også forfatterens eksistens helt avhengig av denne jenta. Uten historien hennes finnes ikke forfatteren. Jeg hadde lyst til å skrive ned mange setninger i denne romanen. De sa mye godt om hvor fundamentalt språket er. Her er noen av dem:

«Å tenke er en handling. Å føle er et faktum. Sett de to sammen – det er jeg som skriver det jeg skriver. Gud er verden. Sannheten er alltid en indre og uforklarlig berøring.»

Kan dette være en fortolkningsnøkkel til romanen?

«Med denne historien vil jeg la meg bli berørt, og jeg vet godt at hver dag er en dag stjålet fra døden. Jeg er ikke en intellektuell, jeg skriver med kroppen.»

Er det gjennom kroppen – gjennom det å føle – at noe blir sant, virkelig? Ordet «kjensgjerning» dukker stadig opp i teksten, og jeg forstår det slik at disse kjensgjerningene alltid er knyttet til følelser.

«Men det er ved å skrive – at tingene får sine virkelige navn. Hver ting er et ord. Og når en ikke har det, finner en det opp. Denne Guden deres som bestemte at vi skulle finne opp.»

Det siste er en referanse til skapelsesberetningen i bibelen. Da Gud ba Adam om å navngi alle dyrene på den sjette dagen, ga han ham samtidig språket.

Lispector ga kun ett tv-intervju (du kan se det nedenfor), og det fant sted like etter at hun hadde fullført Stjernens time. Her forklarer hun at hun mellom to arbeider er død. At hun kommer til liv igjen først når hun er i gang med et nytt verk. «For now I’m dead. I’m speaking from my tomb.» I Stjernens time er det faktisk ganske vanskelig å skille forfatteren Clarice Lispector (som liksom blander seg inn i innledningen med et forord og en liste med 13 alternative titler på romanen) fra den fiktive forfatteren Rodrigo S.M. Kanskje er nettopp det poenget. Det er intet skille.

Det er et plott i denne romanen, om enn knøttlite, og jeg har ikke lyst til å røpe hva det går ut på. Men jeg kan love at det er tragikomisk, og jo mer av en stemme Macabéa får, jo mer lo jeg som leser. Jeg ble optimistisk, hun var forfriskende, livlig. For denne romanen er veldig rar og morsom. Den er kaotisk og intens, slik Lispector beskriver sin tidlige skriving (men dette er altså hennes siste verk). Det jeg sitter igjen med er mer anelsen av konturer enn klare forestillinger. Jeg må lese boka igjen, og det gjør jeg gjerne. Det er mange spennende tanker å finne i disse skarve 90 sidene. Les, du også, så kan vi diskutere!

Du kan lese biografen Benjamin Mosers essay om Clarice Lispector i The New Yorker her. Nedenfor er tv-intervjuet jeg nevnte. Jeg syntes det var til hjelp for å forstå litt mer av Stjernens time.

 

 

Fiksjon og virkelighet i Daniel Alarcóns At Night We Walk in Circles

– Så hva er det du leser?

Jeg lurer på hvor mange vennskap her i verden som har begynt med dette spørsmålet. Det var ikke første gang dette åpnet en lang samtale med en vilt fremmed for min del. Jeg satt i vinbaren til kjæresten min i Italia. Foran meg på bardisken lå Elena Ferrantes andre roman i Napoli-kvartetten, Historia om det nye namnet. Det viste seg at jenta på krakken ved siden av meg holdt på med treeren. Så var det gjort. Laura, som hun het, kom fra Los Angeles, og hadde lest Knausgård. Vi hadde gitt oss på nøyaktig samme sted i serien. Hun var akkurat ferdig med Rebecca Solnits Men explain things to me. En av de andre bøkene jeg hadde tatt med i kofferten. To kvelder satt vi i baren og snakket om bøker. Les videre

Ikke ny, men helt ren

Jeg sitter på bussen. En herja fyr strever seg inn med koffert og bag på slep, mumler for seg selv. Dumper ned på setet ved siden av meg forrest i bussen. Jeg vender meg mot vinduet, orker ikke forholde meg til alle de vanskelige livene. Men jeg ser speilbildet av ham i bussruta. Han stryker noen gjenstridige hår ned mot hodet, biter nervøst på de allerede nedbitte neglene sine. De klumpete hendene hans, fulle av arr, livet de må ha levd! Og jeg ser den lys beige catalinajakka hans, som ikke er ny, men helt ren likevel. Og bagen og kofferten som også har noe skikkelig over seg, selv om de kommer fra en annen tid. Han spør bussjåføren pent om å få gå av foran i bussen med all bagasjen, det er så mye folk i midtgangen. Han følger med på holdeplassene, trykker raskt på stopp-knappen idet vi forlater en stasjon, tydelig ivrig etter å komme av på rett sted. Han går av på samme holdeplass som meg. Jeg håper han får det bra der.